ul. Połczyńska 94, Warszawa Pon-Pt. 10:00-18:00 | Sob. 10:00-14:00

Pielęgnacja podłogi drewnianej

Podłogi drewniane są produktem naturalnym i higroskopijnym zmieniającym swoje właściwości wraz ze zmieniającymi się warunkami panującymi w otoczeniu. Najlepsze warunki zarówno dla podłóg drewnianych jak i dla człowieka panują przy temperaturze w pomieszczeniu 18-21 °C oraz wilgotności 50-60%. Wyższa wilgotność prowadzi do pęcznienia drewna i grozi uszkodzeniem materiału, niższa zaś wiąże się z zsychaniem i powstawaniem mniejszych lub większych szczelin. Pracę drewna można ograniczyć przez utrzymywanie zalecanych warunków otoczenia – np. stosując nawilżacze zimą, lecz nie ma możliwości aby zupełnie wykluczyć „pracowanie drewna”. Naturalna praca drewna i dopasowywanie się materiału do warunków otoczenia nie może być powodem do reklamacji. Podłoga drewniana i zastosowany na niej lakier bądź olej podlegają w zależności od intensywności użytkowania naturalnemu zużyciu. Dlatego podłoga drewniana wymaga regularnej pielęgnacji. Pielęgnację należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta chemii podłogowej. Stosowanie do pielęgnacji podłóg innych środków niż zalecane może powodować utratę gwarancji. Podłogę drewnianą należy chronić przed oddziaływaniem piasku. Piasek powoduje bowiem powstawanie rys i zniszczenia lakieru.

Wszystkie meble oraz ciężkie przedmioty ustawione na podłodze należy wyposażyć w podkładki filcowe, a przedmiotów tych nie należy przesuwać bezpośrednio po podłodze. Rysy oraz uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku opisanych czynności nie mogą być przedmiotem reklamacji.

Masz pytania? Zadzwoń: 605 400 707
Wyślij wiadomość