ul. Połczyńska 94, Warszawa Pon-Pt. 10:00-18:00 | Sob. 10:00-14:00

Avance Floors Iguaza deska warstwowa

Opis

Avance Floors IGUAZA deska warstwowa, olejowana i szlifowana gotowa do ułożenia.

Wymiary deski: 15×145/185/225/245/285×1200-2600mm

 

Avance Floors to deski warstwowe o grubości 15 mm. Dotychczasowa nazwa to Chapel In Between. Jest to kolekcja szlifowana, ubytki wypełniane są twardą szpachlą. Daje to efekt nowoczesnej stylistyki przy zachowaniu klasycznego klimatu podłogi.

Zalety podłogi Avance Floors by Chapel:

  • bardzo dobra stabilność – dzięki połączeniu warstwowemu została wyeliminowana praca drewna,
  • możliwość instalacji na ogrzewaniu podłogowym,
  • możliwość instalowania w kuchni i łazience,
  • bezproblemowe czyszczenie i konserwacja (wykończenie olejem z dodatkiem związku krzemu).

Zapytaj o cenę

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), zostałem/am poinformowany/a, że:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Łukasz Szafraniec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PODŁOGI 24 ŁUKASZ SZAFRANIEC, Borków 36J, 26-021 Borków, numer NIP: 6572326013, REGON: 260166733, info@podlogi24.pl.
2) dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu podjęcia przez Administratora działań na moje żądanie tj. skontaktowania się ze mną przez Administratora w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3) moje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora takim jak podmioty, które dostarczają usługi informatyczne Administratorowi;
4) dane osobowe przetwarzane w celu podjęcia przez Administratora działań na moje żądanie, Administrator przechowuje przez okres 5 lat od ich zebrania lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;
5) przysługują mi następujące prawa:
a) prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przeniesienia danych osobowych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
6) w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej mogę skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres PODŁOGI 24 ŁUKASZ SZAFRANIEC, Borków 36J, 26-021 Borków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@podlogi24.pl;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie skontaktowanie się z Administratorem;