ul. Połczyńska 94, Warszawa Pon-Pt. 10:00-18:00 | Sob. 10:00-14:00

Chapel in Between MESA kawowy deska warstwowa

Kategoria:

Opis

Chapel in Between kawowy – deska warstwowa, olejowana, gotowa do ułożenia.

Wymiary deski: 15×145/185/225/245/285×1200-2600mm

Wymiary deski: 20×145/185/225/245/285×1200-2600mm

 

Chapel in Between warstwowa gotowa podłoga olejowana. Heblowany materiał warstwowy jest identyczny jak w przypadku podłóg Chapel Parket, Chapel Antico, Chapel Ctaherdral, który można instalować na ogrzewaniu podłogowym.

Przy wyborze podłogi można się wzorować na matrycach Chapel Parket, Basilica, Cathedral, Convent, Parish (kolorystyka identyczna jak w przypadku desek litych).

 

Właściwości:

  • bardzo dobra stabilność – dzięki połączeniu warstwowemu została wyeliminowana w znacznym stopniu praca drewna,
  • możliwość instalacji na ogrzewaniu podłogowym,
  • możliwość instalowania w kuchni i łazience,
  • łatwość montażu,
  • bezproblemowość w czyszczeniu i konserwacji (wykończenie olejem z dodatkiem wosku pszczelego i kwasu krzemowego, które zabezpieczają posadzkę tworząc warstwę glazury-szkła),
  • niepowtarzalny wygląd.

Chapel In Between kawowy 15mmx140/160/180/200/220/240mm x mix długościowy.

Zapytaj o cenę

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), zostałem/am poinformowany/a, że:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Łukasz Szafraniec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PODŁOGI 24 ŁUKASZ SZAFRANIEC, Borków 36J, 26-021 Borków, numer NIP: 6572326013, REGON: 260166733, info@podlogi24.pl.
2) dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu podjęcia przez Administratora działań na moje żądanie tj. skontaktowania się ze mną przez Administratora w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3) moje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora takim jak podmioty, które dostarczają usługi informatyczne Administratorowi;
4) dane osobowe przetwarzane w celu podjęcia przez Administratora działań na moje żądanie, Administrator przechowuje przez okres 5 lat od ich zebrania lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;
5) przysługują mi następujące prawa:
a) prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przeniesienia danych osobowych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
6) w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej mogę skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres PODŁOGI 24 ŁUKASZ SZAFRANIEC, Borków 36J, 26-021 Borków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@podlogi24.pl;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie skontaktowanie się z Administratorem;