ul. Połczyńska 94, Warszawa Pon-Pt. 10:00-18:00 | Sob. 10:00-14:00

Dąb czarny (wędzony) parkiet lity 22x70x500mm

Kategoria:

Opis

Dąb czarny wędzony – jest to drewno dębowe poddane specjalnej obróbce chemicznej. Fryza parkietowa zostaje umieszczona w specjalnej komorze i poddana działaniu gazu amoniakalnego pod wysokim ciśnieniem. Efektem tego procesu jest zmiana koloru drewna na całym jego przekroju do złudzenia przypominająca egzotyczne.

Zmianie ulegają także jego parametry fizyczne. Drewno w porównaniu do zwykłego dębu jest bardziej stabilne i bardziej odporne na działanie wilgoci (o ok. 40%). Dąb wędzony jest idealną alternatywą dla ciemnych gatunków egzotycznych.

KLASA NATURALNA – klepka o zbliżonym kolorze i dowolnym układzie słojów. Dopuszcza się błyszcz i niewielkie zdrowe sęczki.

Parametry techniczne
Ciężar właściwy w stanie suchym: 630-730 kg/m3
Skurcz styczny (%): 11,9
Skurcz promieniowy (%): 8,0
Skurcz objętościowy (%): 13,6-20,4

Zapytaj o cenę

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), zostałem/am poinformowany/a, że:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Łukasz Szafraniec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PODŁOGI 24 ŁUKASZ SZAFRANIEC, Borków 36J, 26-021 Borków, numer NIP: 6572326013, REGON: 260166733, info@podlogi24.pl.
2) dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu podjęcia przez Administratora działań na moje żądanie tj. skontaktowania się ze mną przez Administratora w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3) moje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora takim jak podmioty, które dostarczają usługi informatyczne Administratorowi;
4) dane osobowe przetwarzane w celu podjęcia przez Administratora działań na moje żądanie, Administrator przechowuje przez okres 5 lat od ich zebrania lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;
5) przysługują mi następujące prawa:
a) prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przeniesienia danych osobowych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
6) w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej mogę skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres PODŁOGI 24 ŁUKASZ SZAFRANIEC, Borków 36J, 26-021 Borków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@podlogi24.pl;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie skontaktowanie się z Administratorem;