Dąb czarny (wędzony) parkiet lity 22x70x500mm

Kategoria:

Opis

Dąb czarny wędzony – jest to drewno dębowe poddane specjalnej obróbce chemicznej. Fryza parkietowa zostaje umieszczona w specjalnej komorze i poddana działaniu gazu amoniakalnego pod wysokim ciśnieniem. Efektem tego procesu jest zmiana koloru drewna na całym jego przekroju do złudzenia przypominająca egzotyczne.

Zmianie ulegają także jego parametry fizyczne. Drewno w porównaniu do zwykłego dębu jest bardziej stabilne i bardziej odporne na działanie wilgoci (o ok. 40%). Dąb wędzony jest idealną alternatywą dla ciemnych gatunków egzotycznych.

KLASA NATURALNA – klepka o zbliżonym kolorze i dowolnym układzie słojów. Dopuszcza się błyszcz i niewielkie zdrowe sęczki.

Parametry techniczne
Ciężar właściwy w stanie suchym: 630-730 kg/m3
Skurcz styczny (%): 11,9
Skurcz promieniowy (%): 8,0
Skurcz objętościowy (%): 13,6-20,4