ul. Połczyńska 94, Warszawa Pon-Pt. 10:00-18:00 | Sob. 10:00-14:00

Listwa Bambus Horyzontalny(płaski) Naturalny

Opis

Bambus horyzontalny naturalny
Listwa przypodłogowa bambus horyzontalny naturalny wykonany jest z litej deski bambusowej powstałej w wyniku procesu prasowania wiązek trawy bambusowej. Pod względem właściwości technicznych, jak wytrzymałość , stabilność i elastyczność, znacznie przewyższa rodzime gatunki drewna. Listwa jest wyjątkowo odporna na ścieranie i działanie wilgoci. Jasny, słomkowy kolor oraz usłojenie idealnie harmonizuje z podłogą z desek bambusowych naturalnych.

 

Wymiary:
•1850 x 70 x 15 [mm]

Kolor:
•naturalny
Typ:
•horyzontalny

Wykończenie:
•lakierowane
•posiadają wycięcie umożliwiające prowadzenie kabli

listwa_bambus_horyzontalny

Zapytaj o cenę

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), zostałem/am poinformowany/a, że:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Łukasz Szafraniec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PODŁOGI 24 ŁUKASZ SZAFRANIEC, Borków 36J, 26-021 Borków, numer NIP: 6572326013, REGON: 260166733, info@podlogi24.pl.
2) dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu podjęcia przez Administratora działań na moje żądanie tj. skontaktowania się ze mną przez Administratora w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3) moje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora takim jak podmioty, które dostarczają usługi informatyczne Administratorowi;
4) dane osobowe przetwarzane w celu podjęcia przez Administratora działań na moje żądanie, Administrator przechowuje przez okres 5 lat od ich zebrania lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;
5) przysługują mi następujące prawa:
a) prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przeniesienia danych osobowych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
6) w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej mogę skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres PODŁOGI 24 ŁUKASZ SZAFRANIEC, Borków 36J, 26-021 Borków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@podlogi24.pl;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie skontaktowanie się z Administratorem;